گالری تصاویر

بخشی از فعالیت های مجموعه بزرگان فروش :

همایش بازاریابی به شیوه بزرگان فروش (اردیبهشت ۹۲ مجموعه انقلاب)

07-65 img_8261img_8460  img_8511

دومین سالگرد تاسیس بزرگان فروش ( بهمن ۹۲ – هتل اوین)

دjb4a2469 jb4a2479 jb4a2724 jb4a2789 jb4a3189 jb4a3439 jb4a3591 jb4a3868 jb4a3904


رفتن به نوارابزار