دسته: فروش سازمانی

دوره فروش سازمانی  مربوط به فروشندگانی می شود که با سازمان ها، شرکت ها و ارگان ها سرکار دارند و میبایست از طریق ارتباط با این مراکز خدمات یا محصول خود را بفروشند.

فروش به شرکت های بزرگ سخت است. شما نمی توانید به راحتی وارد اینگونه شرکت ها شوید و دسترسی به اسامی افراد تصمیم گیرنده نیز همانند اسراری مخفی است. اکثر تماس های شما به منشی ختم می شود و حاضرید هر کاری کنید تا برای خود در آنجا جای پایی بیابید. اما چطور وارد شوید؟ در حالیکه حتی یک نفر را هم در آنجا نمی شناسید؟ اگر آمادگی کامل برای رویارویی نداشته باشید چه روی می دهد؟

برای بسیاری از فروشندگان فکر کردن به  فروش سازمانی  و کار کردن با مشتریان بزرگ بسیار سخت و طاقت فرساست. حتی بسیاری از حرفه ای ها هنگامیکه به تماس با یک شرکت بزرگ فکر می کنند زبانشان بند می آید. آنها به لحاظ روانی تحت فشار هستند و مانده اند تا چگونه عمل کنند تا در نزد افراد باهوش و با استعداد، احمق به نظر نرسند. در این بخش ما سعی میکنیم تمامی پیچ و خم های فروش سازمانی را با شما درمیان بگذاریم و به این موضوع پی ببریم که چطور میتوانیم با فروش حرفه ای به سازمان ها آن ها عاشق خودمان کنیم.


رفتن به نوار ابزار